1. Houd u aan de aanwijzingen van de TOP organisatie en de beveiliging. 
  2. Toegang tot evenementen wordt alleen verleend aan deelnemers die zichtbaar het door de organisatie verstrekte TOP polsbandje en leeftijdsbandje dragen. 
  3. De organisatie/beveiliging heeft het recht de toegang tot TOP evenementen te weigeren. 
  4. Indien u de toegang tot een van de TOP evenementen wordt geweigerd, ongeacht de reden, heeft u geen recht op restitutie van eventuele kosten. 
  5. U kunt voorafgaand aan en tijdens evenementen gefouilleerd worden. Wie zich hieraan niet onderwerpt, kan de toegang worden geweigerd. Wanneer u weigert gefouilleerd te worden en/of uw tas te laten controleren, zal de TOP organisatie en/of beveiliging u de toegang tot het evenement ontzeggen. 
  6. Het betreden van de locatie van de TOP evenementen is op eigen risico.
  7. Indien u personen verwondt en/of gebouwen en apparatuur beschadigt, bent u aansprakelijk voor eventuele schade. De organisatie en/of haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of schade. 
  8. U bent verplicht te allen tijde een geldig identiteitsbewijs/paspoort bij u te dragen. 
  9. TOP hanteert een zero-tolerance alcoholbeleid: Geen alcohol < 18 jaar 
  10. TOP hanteert een zero-tolerance drugsbeleid. Het is niet toegestaan drugs te gebruiken of bij zich te hebben. Bij vermoeden van drugsgebruik wordt de toegang geweigerd. Uw TOP-polsbandje kan worden ingenomen als u een van deze regels overtreedt. 
  11. Roken binnen is niet toegestaan. Dit is alleen toegestaan in de open lucht en buiten de Campus van Tilburg University. Bezoekers die zich hier niet aan houden zullen door de TOP organisatie worden aangesproken en lopen het risico van het evenement te worden verwijderd.
  12. Het is niet toegestaan locaties te betreden waarvoor u niet bevoegd bent. 
  13. Er wordt geen alcohol geschonken aan mensen die zich misdragen of onder invloed zijn.
  14. Het is verboden het volgende mee te nemen naar evenemententerreinen: drugs, (alcoholische) dranken, voedsel, deodorant, parfum, glaswerk, blikjes, vuurwerk, plastic flessen, vuurwapens en andere wapens of gevaarlijke voorwerpen. Wie wettelijk verboden voorwerpen zoals vuurwerk of wapens bij zich heeft, wordt overgedragen aan de politie. 
  15. Tijdens de introductieweek worden beelden gemaakt van de evenementen. 
  16. Toon respect voor andere deelnemers, de organisatie, de omgeving en omwonenden. 
  17. Bij het niet naleven van bovenstaande regels is de organisatie genoodzaakt maatregelen te nemen.