Ondergetekende gaat akkoord met het gebruik van foto’s en/of opnamen die in opdracht van Tilburg Orientation Program van hem of haar worden gemaakt ten behoeve van publicaties van promotionele aard. Ondergetekende heeft te allen tijde het recht de toestemming in te trekken. Ondergetekende heeft het recht om de fotograaf en/of videograaf te verzoeken geen foto’s en/of opnamen van zichzelf te maken en heeft het recht om te allen tijde te verzoeken om verwijdering van foto’s en/of opnamen. Om verwijdering van persoonlijke foto’s en/of opnames aan te vragen, kunt u een e-mail sturen naar top@tilburguniversity.edu.