TOP Week 2021

Het programma voor TOP Week 2021 is bekend! Vanwege de onzekerheid die COVID-19 met zich mee brengt hanteert TOP momenteel meerdere scenario’s. Hieronder staan deze gepresenteerd met een korte uitleg wanneer TOP voor dat scenario zal gaan. Volg vooral ons op Facebook, Instagram of LinkedIn om altijd de laatste updates te krijgen!

NO COVID-19

Dit scenario zal gehanteerd worden, wanneer we terug kunnen naar het “normale” scenario en COVID-19 geen rol meer speelt. Dit zal kunnen wanneer wij met vaccinatiebewijzen en/of dergelijke kunnen gaan werken. De applicatie Coronacheck, voorgesteld door Hugo de Jonge, waarin testbewijzen van sneltesten zijn geregistreerd zou hier een mogelijkheid kunnen bieden om een “normale” TOP Week kunnen te organiseren.

COVID-19 TEST

Dit scenario zal gehanteerd worden, wanneer wij toegang mogen geven aan mensen met een negatieve sneltest en dan het evenement mag laten plaats vinden zonder de COVID-19 maatregelen te hoeven handhaven. Momenteel zijn er experimenten bezig met sneltesten en evenementen. Mochten deze experimenten concluderen dat met vooraf afgenomen sneltesten de besmettingsgraad nihil is op evenementen, dan kunnen wij dit scenario gaan gebruiken. Hier zitten een paar kanttekeningen aan. Wij gaan in dit scenario uit van het slechtste sneltest scenario. Sneltesten zijn in dit scenario dan ook alleen effectief als deelnemers niet ondertussen het terrein verlaten. In dit scenario zijn dan ook de grootschalige evenementen over 3 opeenvolgende dagen verspreid die allemaal in de spoorzone plaats zullen vinden. De andere twee dagen zullen de faculteiten tijd krijgen voor hun programma en zullen de activiteiten vanuit ons plaats vinden die op 1.5 meter of online zullen plaatsvinden.

HYBRIDE

Dit scenario zal gehanteerd worden, wanneer er te veel onduidelijkheden en onzekerheden zijn omtrent het programma van TOP Week 2021. Dit scenario is op 1.5 meter. Daarnaast zal er ook een parallel lopend online programma zijn waar mensen aan mee kunnen doen. De capaciteit van de spoorzone is niet zo groot, dat alle deelnemers van TOP Week tegelijkertijd op 1.5 meter in de spoorzone kunnen zijn. Alle activiteiten zullen dan ook opgedeeld worden in 4 shifts. Met de planning van de online programma’s wordt hier rekening mee gehouden, zodat iedere deelnemer alle onderdelen mee kan krijgen.

Nog vragen?

Stuur ons een berichtje!